top of page
Karluv most 2 copy.jpg

BUTIKOVÁ
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Specializující se převážně na korporátní právo, přeměny a akvizice

 

ZAMERENI

NAŠE
ZAMĚŘENÍ

KORPORÁTNÍ PRÁVO

 

Poskytujeme komplexní právní služby ve vztahu ke všem typům korporací a družstev. Máme bohaté zkušenosti v oblasti zakládání, správy a likvidace společností, včetně poskytování právních služeb orgánům i společníkům obchodních korporací.

FÚZE A AKVIZICE

 

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti přeměn a akvizic, včetně souvisejících daňových a znaleckých poradenských služeb.

FARMACEUTICKÉ A MEDICÍNSKÉ PRÁVO

 

Poskytujeme právní služby v oblasti medicínského a farmaceutického práva. Máme zkušenosti s poskytováním služeb jak českým, tak i zahraničním nadnárodním korporacím v této oblasti práva, včetně poskytování poradenství při jednáních s veřejnými institucemi.

DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

 

Poskytujeme právní poradenství v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví, zejména  v rámci přihlašování, poskytování licencí či sporů ve vztahu k ochranným známkám, patentům a průmyslovým vzorům, autorskému právu a know-how.

OBČANSKÉ PRÁVO

 

Poskytujeme komplexní právní služby ve vztahu k občanskému právu, zejména pak v oblasti závazkového práva, rodinného práva, vlastnického práva, dědického práva a práva na ochranu spotřebitele.

PRACOVNÍ PRÁVO

 

Poskytujeme komplexní právní poradenství týkající se pracovního práva. Naše služby poskytujeme jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům.

ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Jsme plně připraveni hájit naše klienty před soudy i jinými orgány, kde usilujeme o strategické a efektivní vedení sporů. Naše klienty zastupujeme v rámci obchodněprávních, občanskoprávních, správních (přestupkových) a arbitrážních řízeních.

SMLUVNÍ PRÁVO

 

Poskytujeme služby v oblasti kupních a distribučních smluv, smluv o dílo, leasingových smluv, franchizingových smluv, včetně přípravy smluvní dokumentace k rozsáhlým projektům

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

 

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti nemovitostí, zejména pak ve vztahu k nákupu a prodeji nemovitostí, včetně zastupování klientů před příslušnými úřady.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 

Poskytujeme klientům komplexní služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek.

VIZE

NAŠE VIZE

Jsme zavedená, dynamická butiková advokátní kancelář a naším cílem je poskytovat komplexní právní služby kvalitně, rychle a vždy s ohledem na klientovy individuální potřeby. 

 

Našim klientům nasloucháme, snažíme se porozumět jejich potřebám a najít pro ně nejefektivnější řešení.

 

Služby, které poskytujeme, se neomezují pouze na právní poradenství, ale zahrnují i daňové, účetní a znalecké poradenství.

 

Spojujeme právní službu s osobním přístupem a pomáháme hledat řešení šitá na míru.

5.JPG
REFERENCE

VYBRANÉ REFERENCE

usys2.jpg
Screenshot 2020-09-14 at 14.57.12.png
Screenshot 2020-09-14 at 13.59.08a.png
unnamed-2.png
Screenshot 2020-09-14 at 14.15.10.png
Screenshot 2020-09-14 at 14.03.43.png
logo-star-capital-finance2-c-detail_logo
steno_logo_male.jpg
Monty-Rich-2.png
KONTAKT
Karluv most 2 copy.jpg

KONTAKT

Legal Artis s.r.o., advokátní kancelář

Pařížská 1075/5

110 00 Praha 1

office@legalartis.com
+420 721 220 032

 

Najděte nás na mapě >

KONTAKT

Pro jakékoli obecné dotazy vyplňte prosím následující formulář:

Děkujeme za odselání.

Back to Top

ZPĚT NA ZAČÁTEK

bottom of page